Pokyny 2019

Wednesday, 09 October 2019 17:51 Kassi
Print

HIGHLANDER 2019 – POKYNY K ZÁVODU

Termín závodu: 12. 10. 2019

Pořadatel závodu: sportovní klub OK Jihlava, z.s.

Centrum závodu: Větrný Jeníkov u Jihlavy, areál základní školy. 49.4771200N, 15.4810914E - https://mapy.cz/s/fonohurobe

Upozornění: spolu se závodem Highlander se ve stejném prostoru koná i oblastní žebříček orientačního běhu – Liga Vysočiny. V areálu školy a v lese se bude pohybovat cca. 300 závodníků. Prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Parkování je stejné pro oba závody. Stejně tak kontroly v lese. Start OB Highlander a start OB Liga Vysočiny jsou na odlišném místě.

Parkování: v areálu zámku pro ty, kteří přijedou jen na sobotu. Výjimka u ZŚ pro ubytované (dbejte prosím pokynů pořadatelů).

Přihlášky: na webu highlander.cz, SJIprihlasky@seznam.cz

Kategorie: A – Muži

B – Ženy

D – dvojice (no gender). Shodná trať s kat. B. MTBO stejná trať. Ostatní disciplíny kratší.

F – dětský závod (běh, kolo, mini OB, střelba z luku – vše v areálu centra a blízkém okolí)

Startovné: bankovním převodem nebo na místě. Startovné (vč. půjčení lodi, SI čipu). Viz. rozpis na www. Highlander.cz

Startovat mohou pouze závodníci, kteří v den závodu dosáhnou 18-ti let věku nebo s povolením rodičů, kteří tak osobně učiní na místě.

Ubytování: ve vlastních spacích pytlích v budově školy. K dispozici budou i sprchy. Ty se otevřou dle potřeby po příjezdu závodníků. Možnost převlékání a uskladnění věcí v šatnách u sprch. K dispozici bude i školní jídelna. Přezůvky s sebou.

Pro dětský závod je nutné mít podepsané prohlášení od rodičů o souhlasu a účasti na vlastní nebezpečí!

Prezentace: v sobotu 12. 10. 2019 od 9:00 do 10:30 v centru závodu. Všichni závodníci se musí dostavit na prezentaci osobně kvůli podpisu! Závodník, který se nedostaví na prezentaci, nebude připuštěn na start.

Start a výklad trati:

10:40 - výklad trati – velmi doporučujeme absolvovat.

11:00 - hromadný všech závodníků a kategorií.

12:00 začátek startu dětského závodu (postupně budou startovat jednotlivé věkové kategorie)

Disciplíny – pořadí může být upraveno v pokynech

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí což stvrdí před startem podpisem. Závodníci byli a budou poučeni, že trať MTBO křižuje velmi frekventované silnice, kde hrozí střet s autem. Dále trať křižuje železnici v několika místech.

 

Před startem závodu jsou závodníci povinni čip SI vynulovat zkontrolovat (krabička Clear a Check).

1. Ze startu všechny kategorie přesun na start OB. Muži běží, ženy a dvojice jedou na kole. Pozor, cesta na start OB je v krátkém úseku shodná s cestou na start oblastního závodu OB Liga Vysočina. Highlander značen zeleno-bílými fáborky. Dbejte zvýšené opatrnosti na orientační běžce. Tady se závod nevyhrává. Vzdálenost cca. 2,3km. Po absolvování OB stejnou cestou zpět ke škole na strat MTBO části – všichni závodníci.

1. Orientační běh společná disciplína pro všechny kategorie. Ražení na SI čip i na trati.

Klasická trať s „motýlkem“. Muži cca. 4,7 km. Ženy – 3,2 km. Co je motýlek, uvidíte po startu OB.

Doporučená výbava: buzola nebo kompas, čip.

Časový limit: do 14:00 – závodník/dvojice, který v tomto čase neabsolvuje všechny kontroly orientačního běhu, dostane trestných 30 min navíc (bude přičteno v cíli) a může dále absolvovat závod.

Na startu a v cíli orientačního běhu razí závodník čipem krabičku .

2. Horské kolo společná pro všechny kategorie – 40km - trasa není značena a postup mezi kontrolami je libovolný. Převážná část trasy vede po zpevněných cestách, které budou sjízdné za každého počasí. Zbytek trasy je pak po lesních a polních cestách. Na trati se několikrát kříží silnice II. a III. třídy. Dbejte proto zvýšené pozornosti a nezapomeňte se pořádně rozhlédnout!! Zde se určitě závod nerozhoduje J. Dodržujte pravidla silničního provozu. Na trati horských kol pak naleznete všechny zbylé disciplíny (lezení a lodě na závěr). Proto si na horské kolo vemte věci, které potřebujete pro absolvování těchto disciplín. Vysvětleno bude také při výkladu trati.

Značení trasy: není. Jede se dle pravidel MTBO.

Během okruhu razí závodníci do mapy/průkazky kontroly vyznačené na mapě. Musí se dodržet pořadí (červenobílý lampion s kleštičkami).

Povinná výbava: cyklistická helma.

Doporučená výbava: mapník na kolo (mapy nebudou vodovzdorně upravené), oblečení s reflexními prvky.

Občerstvení: na trati se nachází tři přírodní studánky a hospoda.

Upozornění: na kontrole č. 6 (pranýř) musí závodník zanechat kolo před vstupem do areálu.

3. Lezení společná disciplína pro všechny kategorie – lezení na skále, která se nachází na okruhu horských kol. V lese bude připraveno zhruba několik boulderů*, které budou bodově klasifikovány podle obtížnosti. Bodové limity a detaily budou vysvětleny a upřesněny před startem při výkladu tratě a vyvěšeny v centru(+ na místě lezení a na průkazce). U dvojic mohou lézt oba, body se s čítají (oba mohou lézt shodný boulder). Dvojice se jistí navzájem.
V případě nedosažení stanovených limitů musí závodník absolvovat trestný běh podle velikosti manka (na T1, T2 či T3 kontrolu – po značené trati). Nejvzdálenější T3 na cca. 20 minut běhu. Každý závodník se musí alespoň pokusit na bouldery nastoupit.

Doporučená výbava: lezečky a magnesium.

Časový limit: pokud závodník nedorazí do 16:00h k lezení, nebude již k lezení puštěn (bude mu připočtena 60 min bonifikace a pokračuje v závodě).

Při příjezdu k lezení a při odjezdu razí závodník čipem krabičku .

4. Lodě – společná pro všechny kategorie – se bude odehrávat na rybníce za použití otevřených kánoí s pádly určenými pro kánoe. Dle přiložené mapy objedou závodníci několik kontrol, které orazí do průkazky. Předpokládaná délka cca. 1.5km muži. Ženy cca. 1 km.

Povinná výbava: záchranná vesta.

Zakázaná výbava: Kajak a kajakářská pádla

Časový limit: pokud závodník nedorazí do 17:30h k lodím, nebude již na lodě vpuštěn (bude mu připočtena 60 min bonifikace a pokračuje v závodě).

V cíli pod obloukem HUDY razí závodník cílovou krabičku.

Po celou dobu závodu jsou závodníci povinni mít na sobě viditelně připevněné startovní číslo a vézt si SI čip.

První pomoc: Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Mytí: závodníkům bude umožněno vysprchovat se (teplá voda pro nejrychlejší do vyčerpání zásob J)

Mytí kol: provizorní mytí kol, lavory + smeták

Vyhlášení výsledků: cca. 18h.

Občerstvení: Po absolvování závodu každý závodník dostane teplé jídlo. Během závodu na trati není občerstvení zajišťováno, vyjma přírodních zdrojů. Ty jsou ovšem nejvyšší kvality. V sobotu bude provozován bufet s běžným sortimentem. Bernard 11.

Doporučujeme vzít si vlastní půllitry.

Během večera budou promítána videa ze starších ročníků a jiných outdoorových závodů. Když seženeme projektor.

Pořadatelé:

Ředitel závodu – Vít Kasal (731 194 399)

Hlavní rozhodčí – Kamil Panda Talavašek (775 184 085)

Motto závodu: Lepší se opotřebovat než zrezivět!

Děkujeme všem sponzorům za podporu

A VLASTNÍKŮM LESA ZA VSTŘÍCNOST!